AK-Term: jobcoaching

Think Bick

Think Bick wil inclusie en diversiteit op de werkvloer en tegelijkertijd het personeelstekort aanpakken. Think Bick is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste mensen die echt iets van hun leven willen maken. 

Werken sterkt

Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, om naar eigen vermogen mee te kunnen doen in de maatschappij. 

Emma at Work

Emma at Work begeleidt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een passende baan.

iQ Coaches Den Haag

IQ coaches biedt gespecialiseerde begeleiding van mensen met autisme (PDD NOS, Syndroom van Asperger), hoogbegaafdheid, ADHD en NAH.

Werkpad

Werkpad helpt mensen met een zintuiglijke of communicatieve beperking een baan te vinden of te houden.

NU-Coaching

NU-Coaching helpt u om ander werk te vinden als u werkloos bent geworden, ander werk wilt of niet terug kunt naar uw oude baan.

Humanitas DMH Homerun Den Haag

Homerun is een ambulante begeleiding aan mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen.

Humanitas DMH

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.