AK-Term: kerkgenootschappen

Christian Science Den Haag

Christian Science beantwoordt de vragen die iedereen op een bepaald moment in zijn leven heeft: over de zin van het bestaan, het wezen van God en de bron van geluk en genezing.