AK-Term: kinder- en jeugdpsychiatrie

Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics biedt een intensief traject voor jongeren tussen 13 en 21 jaar die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening hebben.

Eleos

Bij Eleos jeugdzorg kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht voor hulp bij problemen.

Fier

Fier biedt ambulante begeleiding, behandeling en opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij Chat met Fier kan iedereen zijn verhaal kwijt.

Bartiméus

Bartiméus ondersteunt mensen die blind, slechtziend of doofblind zijn en dus leven met een visuele beperking.

I-psy Jeugd en gezin

Kind, jeugd en gezin is er voor kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten die opgroeien in een gemengde culturele omgeving.

Gro-Up jeugdhulp

Gro-Up biedt begeleiding aan kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis zoals ADHD, angsten of autisme.

Yoep

Yoep is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk.

Kinderplein

Kinderplein verleent poliklinische kindergeneeskundige zorg met een multidisciplinair team aan kinderen en adolescenten.