AK-Term: kindermishandeling

Mendoo

Mendoo biedt hulp wanneer u vlucht voor huiselijk geweld, maar geen opvang heeft voor uw huisdier.

Geweld binnen het gezin

Geweld binnen het gezin wordt huiselijk geweld genoemd. Soms wordt iemand expres pijn gedaan maar dat is niet altijd zo.

Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.

Lastige thuissituatie

In ieder gezin zijn wel eens problemen, maar soms duurt het langer of zijn de problemen heftiger. Praat er over met anderen.