AK-Term: kranten

Straatnieuws verkopen

Om de krant te mogen verkopen moet de verkoper een, door het Straatnieuws uitgereikt, persoonlijk pasje hebben met de juiste geldigheidsperiode. 

Straatnieuws Den Haag

Mensen helpen zichzelf te helpen, is het principe van Straatnieuws. De distributie wordt in Den Haag verzorgd door de Kessler Stichting en het Leger des Heils.