AK-Term: kwetsbare ouderen

STEK Ouderenwerk

Stek stimuleert kwetsbare ouderen om zich met elkaar te verbinden en elkaar te versterken en te bezielen. Stek doet geen dingen die anderen ook (kunnen) doen maar zoekt naar eigen werkterrein. 

Ouderenconsulent

Soms zijn er perioden waarop het zelfstandig regelen van zaken niet goed lukt. De ouderenconsulent kan u advies geven en ondersteunen.

Ondersteuningsnetwerken

In een sociaal ondersteuningsnetwerk werken vrijwilligers, buurtgenoten en professionals samen om kwetsbare mensen te ondersteunen.