AK-Term: levenseinde

Expertisecentrum Euthanasie

We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen.

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase.

Wonen met intensieve zorg

Intensieve zorg of verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Rondom het levenseinde

Als het einde van uw leven dichterbij komt, dan krijgt u te maken met een aantal keuzes. Het is belangrijk dat u, nu het nog kan, een aantal keuzes overweegt. Keuzes over zorg maar ook praktische keuzes.