AK-Term: LHBTI-emancipatie

Roze in blauw

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor LHBTIQ+ die te maken krijgen met discriminatie of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie.

Transvisie

Transvisie richt zich op mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving.

Podcast LHBTIQ+

Eveline leest voor uit haar boeken “Stormachtig Stil” over roze ouderen en “Nieuwe Namen” over transgender ouderen.