AK-Term: LHBTI'ers

Roze in blauw

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor LHBTIQ+ die te maken krijgen met discriminatie of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie.

Den Haag Meldt

Den Haag Meldt is de antidiscriminatievoorziening in Den Haag waar alle Hagenaars discriminatieklachten kunnen melden.

Transvisie

Transvisie richt zich op mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun familie, naasten en relevante omgeving.