Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: Marokkanen

Al Hidjra

Al Hidjra is gericht op het helpen van Marokkaanse burgers van wie de verblijfvergunning in Nederland is verlopen of ingetrokken en aan wie geen asiel wordt verleend.

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.

Moskee El Islam

Moskee El Islam vervult buiten de gebeden en andere religieuze activiteiten, een sociale, culturele en maatschappelijke functie.