AK-Term: meervoudig gehandicapten

Ipse de Bruggen Den Haag

Ipse de Bruggen biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) beperking.

Middin, AC Kijkduin

AC Kijkduin (Loosduinen) heeft een divers aanbod van werkzaamheden en activiteiten op het terrein en in de omgeving.

Middin, Woonlocatie Hofje van Boheemen

Bij Middin, Regentessekwartier (Segbroek), wonen ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

Hulp van een cliëntondersteuner

Heeft u of een gezinslid een beperking? En heeft u vragen of zorgen over opvoeding, onderwijs, vrije tijd, wonen, werk, zorg of geldzaken? Een cliëntondersteuner helpt u verder.