AK-Term: mensenhandel

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Kleinschalige opvang Asja

Asja is een kleinschalige veilige (crisis)opvang voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen.