AK-Term: multicultureel

Mamaverhalenkoor

Het MamaVerhalenKoor zingt haar eigen levenslied. Wij repeteren 3 a 4 keer per maand op woensdagochtend. Kijk op de website wanneer de repetities zijn.

Kleurrijk Segbroek

Kleurrijk Segbroek (voorheen IBS) zet zich in om de dialoog te bevorderen tussen leden van religieuze organisaties binnen het stadsdeel Segbroek.

Shepherd’s Place Church Den Haag

Shepherd’s Place Kerk in Den Haag is een internationale volle evangelie gemeente. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Iedere zondagochtend om 09:30 uur. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

The Hang-Out 070

The Hang-Out 070 is een huiskamerproject opgericht om een safer space te bieden aan de LHBTQ gemeenschap in de regio Haaglanden.

Stichting Al Masar

Stichting Al Masar slaat bruggen tussen verschillende groepen in onze Nederlandse samenleving om een bijdrage te leveren aan een geëmancipeerde en multiculturele samenleving.

Stichting Eigen Kracht

Mensen die hun verhaal kwijt willen of even geen uitweg meer zien, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon van Stichting Eigen Kracht in Laak.