AK-Term: multiprobleemgezinnen

Sensa Zorg

Sensa Zorg helpt in Den Haag haar multiculturele doelgroep bij bewustwording en vraagstukken rondom opvoeding, zorg en welzijn.

Opvoedpoli

De Opvoedpoli is gespecialiseerd in basis- en specialistische jeugd-GGZ en specialistische jeugdhulp.

Homerun intensieve ondersteuning thuis

Homerun biedt intensieve ambulante ondersteuning voor jongeren en gezinnen bij wie sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problemen en multi-problematiek.