AK-Term: multiprobleemgezinnen

Sensa Zorg Uitenhagestraat

Sensa Zorg helpt in Den Haag haar multiculturele doelgroep bij bewustwording en vraagstukken rondom opvoeding, zorg en welzijn.

Sensa Zorg De la Reyweg

Sensa Zorg helpt in Den Haag haar multiculturele doelgroep bij bewustwording en vraagstukken rondom opvoeding, zorg en welzijn.

Opvoedpoli

De Opvoedpoli is gespecialiseerd in basis- en specialistische jeugd-GGZ en specialistische jeugdhulp.

Homerun intensieve ondersteuning thuis

Homerun biedt intensieve ambulante ondersteuning voor jongeren en gezinnen bij wie sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problemen en multi-problematiek.