Homerun intensieve ondersteuning thuis

Homerun biedt intensieve ambulante ondersteuning voor jongeren en gezinnen bij wie sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problemen en multi-problematiek.

Care Express Den Haag

Wij zijn gespecialiseerd in basis- en specialistische jeugd-GGZ en specialistische jeugdhulp. We zijn er voor jongeren die hun leven weer op de rails willen zetten.