AK-Term: multisysteemtherapie

Gezinstherapie bij dreigende uithuisplaatsing

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De therapie is er voor jongeren met ernstig antisociaal, grensoverschrijdend gedrag.