AK-Term: nieuwkomers

Stichting United Moves

United Moves biedt kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid om op een creatieve en educatieve wijze kennis te maken met de Nederlandse cultuur, normen, waarden en maatschappij.

Gezondheid en migranten

Een goede gezondheid is belangrijk om in Nederland te kunnen participeren en integreren. Specifieke preventie en zorg kan migranten daarbij ondersteunen.

DiscoverinDutch

Bij DiscoverinDutch in Benoordenhout leert u Nederlands spreken en begrijpen.

Taalhuis Den Haag

Beter Nederlands leren? Kom naar het Taalhuis. U krijgt er advies en kunt er de Nederlandse taal oefenen op een computer.

Destination Dutch

Bij Destination Dutch in Scheveningen kunnen anderstaligen Nederlands leren. Destination Dutch for Dutch language courses in Scheveningen.

Haagse Huiskamer

De Haagse Huiskamer biedt een creatief platform aan Den Haag voor mensen die willen werken aan een stad waarin alle inwoners zich thuis voelen.

Een dansproductie maken

United moves maakt een artistiek hoogwaardige dansproductie in samenwerking met alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een status.

TaalTafels

TaalTafels verzorgt Taal- en Inburgeringstrajecten voor midden- en hoogopgeleide statushouders, migranten en expats.