AK-Term: ontwikkelingsachterstand

Psychomotorische kindertherapie

PMKT is een individuele ervarings- en ontwikkelingsgerichte  therapie. Het is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar die stagneren in hun ontwikkeling.

Opvang en verzorging in het kinderdagcentrum

Het kinderdagcentrum Moskousingel in Wateringse Veld is er voor kinderen tot 12 jaar met een verstandelijke beperking. Het dagprogramma is gericht op de ontwikkeling van het kind.