SDS Stichting Downsyndroom

De SDS wil bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

Ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Balans oudervereniging

Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, dyslexie, ADD, Asperger en PDD-NOS.

FODOK

FODOK is een ouderorganisatie voor dove en slechthorende kinderen.

Helpende Handen

Helpende Handen helpt haar leden, aanvullend op de ondersteuning vanuit het sociale netwerk en de reguliere dienstverlening.

Kern Haaglanden

Kern Haaglanden van de Stichting Downsyndroom informeert leden en organiseert activiteiten.

EMB Nederland

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking, hun ouders, familie en mantelzorgers.

Vereniging Nee-eten!

Nee-Eten! is een vereniging voor ouders van kinderen met chronische voedselweigering en sondevoeding.

Advieslijn voor ouders

Aan de advieslijn van oudervereniging Balans zitten (ervarings)deskundige ouders en/of professionals, die zich graag inzetten om u een stap verder te helpen.