Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase.

Hospice de Witte Roos

Hospice de Witte Roos biedt palliatieve zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting. Dit gebeurt in een warme omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de situatie thuis.