Begeleiding op school bij autisme

Boba passend onderwijs gaat uit van de krachten van leerlingen met autisme en versterkt deze zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen.

SMW+

SMW+ schoolmaatschappelijk werk is er om het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van passend onderwijs.