AK-Term: pastorale zorg

Pastorale aandacht

Het pastorale werk van het Straatpastoraat wordt in praktijk uitgevoerd door de straatpastors.