AK-Term: patiënteninformatie

Informatie en voorlichting aan patiënten

De Vereniging van Huntington is een Vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington en van dragers van het risico op die ziekte, hun partners, familieleden en overige betrokkenen.