Ondersteuning voor pleegouders

Een kind van een ander voor korte of  lange tijd opvoeden. Horizon pleegzorg maakt dat mogelijk voor pleegouders in Zuid-Holland.

Ondersteuning voor pleegouders

De website van Jeugdformaat biedt het laatste nieuws over pleegzorg, handige praktische informatie en leerzame artikelen over de opvoeding en ontwikkeling van pleegkinderen.

Helpdesk voor pleeggezinnen

Heft u vragen over pleegzorg, wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn als pleegouder of heeft u advies nodig over een pleegzorgonderwerp? Onze helpdesk helpt u verder.

Wonen in een pleeggezin

Wanneer kinderen, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, biedt William Schrikker Gezinsvormen opvang in een pleeggezin.

Wonen in een pleeggezin

Timon biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis.

Wonen in een pleeggezin

Pleegzorg is een vorm van opvang waarbij het kind tijdelijk in een ander gezin, het pleeggezin, gaat wonen.

Pleegzorg.nl

Pleegzorg.nl is het online platform voor de pleegzorg.

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen.