Horizon Jeugdzorg

Horizon behandelt, begeleidt en ondersteunt jeugdigen en hun ouders/opvoeders in gedragsverandering.

Opdidakt

Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken in de maatschappij.

Ipse de Bruggen Pluto behandelcentrum jeugd

Pluto is een behandelcentrum jeugd in Bouwlust en Vrederust voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen of problemen thuis behandeld. 

Ipse de Bruggen Behandelgroep Kortekaas

Behandelgroep Kortekaas in Houtwijk (Loosduinen) is er voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen die aan hun toekomst willen werken.

Youz, Het Palmhuis

Het Palmhuis is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar met complexe psychiatrische problematie en (ernstige) gedragsproblemen.

Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt kinderen en hun ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Jeugdformaat heeft een contract met de gemeente Den Haag voor het bieden van zorg in natura.

Middin, Woonlocatie Buitenklingen Boven

Buitenklingen in Kijkduin (Loosduinen) biedt beschermd wonen voor volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met gedragsproblematiek.