Stichting De Haven

De Haven biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat aan mensen in de seksindustrie.

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Spreekuur seksuele gezondheid

Bij Spot46 kunnen sekswerkers op afspraak terecht voor het spreekuur van Centrum seksuele gezondheid GGD Haaglanden.

Stichting Racham

Met het woon-leerhuis Racham willen we een plaats bieden waar vrouwen een eigen plek hebben en weer gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Kleinschalige opvang Asja

Asja is een kleinschalige veilige (crisis)opvang voor meiden van 12 tot en met 23 jaar, die via dwang, misleiding en geweld in de prostitutie terechtgekomen zijn of dreigen hierin terecht te komen.

Stichting Zonder Pardon Op Straat

Stichting Zonder Pardon Op Straat (ZPOS) verleent hulp aan meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie.