Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: psychiatrische poliklinieken

I-psy Jeugd en gezin

Kind, jeugd en gezin is er voor kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten die opgroeien in een gemengde culturele omgeving.

Kinderplein

Kinderplein verleent poliklinische kindergeneeskundige zorg met een multidisciplinair team aan kinderen en adolescenten.

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie.