I-psy Jeugd en gezin

Kind, jeugd en gezin is er voor kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische klachten die opgroeien in een gemengde culturele omgeving.

I-psy Interculturele psychiatrie

I-psy biedt behandeling en begeleiding aan migranten met verschillende sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende psychische problemen.

Kinderplein

Kinderplein verleent poliklinische kindergeneeskundige zorg met een multidisciplinair team aan kinderen en adolescenten.

Fivoor FPA

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Fivoor Ambulant Centrum Den Haag

Het Ambulant Centrum Den Haag bundelt GGZ Reclassering, Forensische Polikliniek en Materieel Juridische Dienstverlening in één gebouw in Den Haag.