Aangepast sporten

Bewegen is goed voor iedereen, dus ook als u een beperking heeft. Sporten helpt om uw grenzen te verleggen, zowel lichamelijk als mentaal.

Stichting Bestaanskracht

Stichting Bestaanskracht wil de kwaliteit van bestaan van mensen met een psychische, lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking verbeteren.