Residence Haganum

Residence Haganum in het Zeeheldenkwartier (Centrum) is een particuliere woonzorglocatie

Saffier Het Huis Nebo

In Het Huis Nebo in Benoordenhout krijgen mensen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, intensieve zorg.

Stichting Eykenburg Het Zamen

Het Zamen is een woon-zorgcomplex in Regentessekwartier (Segbroek) met levensloopbestendige woningen en verpleeghuis-units.

Respect Woonzorgcentrum Het Uiterjoon

In het Uiterjoon in Scheveningen kunt u wonen in een woongroep of zelfstandig wonen in een huurwoning. De huurwoningen zijn er voor ouderen met en zonder zorgindicatie.

Florence Woonzorgcentrum De Mantel

Woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg biedt zorg aan mensen met dementie en/of lichamelijke klachten. Het gaat daarbij om zwaardere zorgindicaties.