Gezondheid en migranten

Mensen met een migratieachtergrond lopen meer risico op gezondheidsklachten. Om hen te ondersteunen is er passende preventie en zorg nodig.

Synthese iGGZ

Synthese iGGz is een medisch specialistische instelling voor ambulante interculturele curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Familysupporters

Familysupporters biedt hulp op maat voor mensen met bijzondere vragen en ingewikkelde problemen.

Ambuzorg

AmbuZorg is een ggz-instelling die behandeling en (ambulante) begeleiding biedt aan jongeren, volwassenen en senioren.

PsyQ Den Haag Noord

PsyQ biedt hulp voor mensen met psychische problemen. Op deze locatie in Bezuidenhout is de afdeling ADHD gehuisvest.

Indigo Haaglanden

Indigo Haaglanden biedt zorg voor psychische klachten, direct en dichtbij én in nauwe samenwerking met jou.

Parnassia

Parnassia behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen.