Squashen bij een vereniging

HSRC de Diepput is een actieve squashclub en maakt deel uit van de Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging in Benoordenhout.

Racketsport

Bij de verschillende racketsporten gaat het om snelheid, techniek en reactiesnelheid.