AK-Term: rechtshulp

Sociaal Raadslieden

U kunt bij sociaal raadslieden terecht voor lastige vragen en problemen met (overheids)organisaties. De Sociaal Raadslieden van de gemeente bieden gratis advies en hulp.

Advies over wetten en regels

Wij geven informatie en advies op veel verschillende rechtsgebieden waar jij als kind of jongere mee te maken kunt krijgen.

Stichting de Haagse Wetswinkel

De Haagse Wetswinkel geeft gratis juridisch advies aan inwoners met een laag inkomen over onder meer werk, huur, ontslag en scheiding.

Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Voor juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.

Advies over wetten en regels

Bij het inloopspreekuur van het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen terecht voor gratis advies over wetten en regels.

Advies over wetten en regels

De Haagse Wetswinkel geeft gratis juridisch advies aan inwoners van Den Haag en omstreken met een laag inkomen.

Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal verleent rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied.