AK-Term: rechtshulp

Sociaal Raadslieden

U kunt bij sociaal raadslieden terecht voor lastige vragen en problemen met (overheids)organisaties. De Sociaal Raadslieden van de gemeente bieden gratis advies en hulp.

Advies over wetten en regels

Wij geven informatie en advies op veel verschillende rechtsgebieden waar jij als kind of jongere mee te maken kunt krijgen.

Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Voor juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.

Advies over wetten en regels

Bij het inloopspreekuur van het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen terecht voor gratis advies over wetten en regels.

Problemen met wetten en regels

Een jurist kan u helpen om problemen met regels en wetten op te lossen. Bij problemen als geluidsoverlast of een verschil van mening met uw buren kan een bemiddelaar helpen.