AK-Term: rechtspraak

Hulp en advies van de wijkrechter

De wijkrechter bespreekt samen met u en degene met wie u een conflict heeft of u met zijn hulp en advies het conflict kan oplossen. Lukt dat niet dan neemt hij een beslissing.