Hulp en advies van de wijkrechter

De wijkrechter bespreekt samen met u en degene met wie u een conflict heeft of u met zijn hulp en advies het conflict kan oplossen. Lukt dat niet dan neemt hij een beslissing.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag behandelt zaken in de rechtsgebieden civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.