AK-Term: reclassering

Jeugdreclassering

Als je in aanraking gekomen met politie of justitie kan de kinderrechter beslissen om een jeugdreclasseringsmaatregel uit te spreken.