AK-Term: rituelen

Een ritueelbegeleider zoeken

Rituele begeleiding is professionele begeleiding bij rituelen rondom een afscheid of andere bijzondere levensmomenten.

Ruimte voor Rituelen

Ritueelbegeleider Marion Kuipéri begeleidt mensen bij rituelen rondom hoogtepunten in hun leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden.

Leefgetijden ritueelbegeleiding

Leefgetijden ondersteunt bij verlies en afscheid. In de vorm van gesprekken, stervensbegeleiding en het voorbereiden en leiden van een uitvaartviering.