AK-Term: sociaal raadslieden

Sociaal Raadslieden

U kunt bij sociaal raadslieden terecht voor lastige vragen en problemen met (overheids)organisaties. De Sociaal Raadslieden van de gemeente bieden gratis advies en hulp.

Spreekuur sociaal raadslid

Voor vragen over bijvoorbeeld uw verblijfsvergunning, uitkering, gemeentelijke regelingen of werk? Maak een afspraak.

Problemen met wetten en regels

Een jurist kan u helpen om problemen met regels en wetten op te lossen. Bij problemen als geluidsoverlast of een verschil van mening met uw buren kan een bemiddelaar helpen.