Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: sociale integratie

Mensen van overal

Mensen van Overal is een stichting voor en door migranten. We zijn er voor iedereen, ongeacht status, herkomst, religie of geaardheid. De vrijwilligers zijn hoogopgeleid en ervaringsdeskundig.

Kansfonds

Kansfonds steunt kansrijke plaatselijke initiatieven gericht op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen.

Nieuw in Nederland

Als u in Nederland komt wonen is het belangrijk dat u zich snel zelf kunt redden in de stad en zich hier thuis voelt. Mogelijk heeft u daar hulp van anderen bij nodig.