Acute zorg en crisishulp

Bij een levensbedreigende situatie belt u altijd 112. Geen levensbedreigende situatie? Bel met uw huisarts of een huisartsenpost.

Spoedeisende medische zorg

Voor medische zorg met spoed kunt u na doorverwijzing van uw huisarts 24/7 terecht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het HagaZiekenhuis.

LMS Meldkamers

Mens in nood bel 112. Meldkamers staan 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan en