FODOK

FODOK is een ouderorganisatie voor dove en slechthorende kinderen.

Logopediepraktijk Spoorwijk

Allround-praktijk, met een specialisatie in het behandelen van kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis.

Logopediepraktijk d’Haens

Logopediepraktijk d’Haens ziet alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal als het werkterrein van de praktijk. 

Logopedie De Lijn Ypenburg

Logopedie De Lijn geeft logopedie aan (jonge) kinderen en jongeren mét en zonder ontwikkelingsachterstand en/of Downsyndroom.