DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert onderwijswetten en -regelingen uit en ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.

Geld voor school en studie

Informatie over studiefinanciering, tegemoetkoming scholieren en mogelijkheden om extra geld te lenen voor specifieke studies en/of doelgroepen.