Stichting Dialooghuis

Het Dialooghuis in het Regentessekwartier (Segbroek) bevordert gesprekken over sociaal maatschappelijke thema’s, participatie en integratie.

Stichting Avrasya

Avraysa organiseert activiteiten voor vrouwen en kinderen in Clubhuis de Hobbel in Schilderswijk.

Turkse dames soos

Bij de soos ontmoet u Turkse vrouwen uit de buurt. U kunt er bijpraten en informatie uitwisselen.

Haags Ontmoeten De Burcht

Bij Haags Ontmoeten in Schilderswijk kunnen alle ouderen en hun mantelzorgers binnenlopen om iets te drinken en/of mee te doen aan de activiteiten.

Thuiszorg Mozaiek

Mozaïek biedt begeleiding, verpleging en verzorging bij u thuis. Voor cliënten die niet volledig Nederlands spreken, bieden wij ook zorg in het Turks.