AK-Term: uithuisplaatsing

Jeugdformaat

Jeugdformaat biedt kinderen en hun ouders professionele hulp bij opgroeien en opvoeden. Jeugdformaat heeft een contract met de gemeente Den Haag voor het bieden van zorg in natura.

Timon

Timon ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen met opgroeien. Timon heeft een contract met de gemeente Den Haag voor het bieden van zorg in natura.  

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Gezinstherapie bij dreigende uithuisplaatsing

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De therapie is er voor jongeren met ernstig antisociaal, grensoverschrijdend gedrag.

Kortdurend verblijf in een leefgroep

Bij D3 verblijven kinderen en jongeren bij wie sprake is van een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en/of omgevingsfactoren waardoor zij (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen.