AK-Term: Veilig Thuis

Mendoo

Mendoo biedt hulp wanneer u vlucht voor huiselijk geweld, maar geen opvang heeft voor uw huisdier.

Veilig Thuis

Iedereen die op wat voor manier dan ook met huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling te maken heeft, kan terecht bij Veilig Thuis.

Bezorgdheid melden

Maakt u zich bezorgd over iemand uit uw omgeving. Vraag dan advies of meld de situatie bij een meldpunt.