Vereniging Yarden

Vereniging Yarden is het online startpunt voor informatie, inspiratie en alle andere hulp die u nodig heeft als u met de dood te maken krijgt.

Maatschappelijk werk

Heeft u een probleem of zorgen? Komt u er zelf niet uit? De maatschappelijk werker luistert, begeleidt en adviseert.

Leefgetijden ritueelbegeleiding

Leefgetijden ondersteunt bij verlies en afscheid. In de vorm van gesprekken, stervensbegeleiding en het voorbereiden en leiden van een uitvaartviering.