Een appartement huren in een zorgvilla

Het Gouden Hart Den Haag heeft 27 appartementen tussen de 45 m2 en 100 m2. Huurkosten variëren, afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement.

Wonen met verpleeghuiszorg

Verpleeghuis Dorestad heeft een besloten karakter. Er wonen mensen met een langdurige psychiatrische ziekte in combinatie met een lichamelijke ziekte, beperking, herstel- of palliatieve zorg.

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase.

Parnassia Wooncentrum Ouderen

Parnassia biedt in Wooncentrum Ouderen begeleid wonen aan mensen die door ingrijpende psychiatrische problemen niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Parnassia Wooncentrum Ouderen

Parnassia biedt in Wooncentrum Ouderen begeleid wonen aan mensen die door ingrijpende psychiatrische problemen niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Wonen met zorg

In particulier verpleeghuis Martha Flora bewoont u uw eigen comfortabele zorgstudio.

Martha Flora

Martha Flora biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie.