Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: verpleeghuiszorg thuis

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase.