Stichting Zorggroep Oldael

Stichting Zorggroep Oldael beheert 2 woonzorglocaties: Oldeslo in Duttendel en Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout.

Saffier Het Huis Nebo

In Het Huis Nebo in Benoordenhout krijgen mensen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, intensieve zorg.