Fivoor FPA

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Fivoor Centrum Dubbele Problematiek

CDP is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving.

Stichting PiH Pret in Herstel

Stichting Pret in herstel biedt een begeleidingstraject voor ex-verslaafden van 12 maanden. Stichting Pret in herstel is géén behandelinstelling.

Leger des Heils, Domus 3

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders heen kunnen.

Brijder Jeugd

Brijder Jeugd geeft voorlichting om problemen bij jongeren door gebruik van alcohol en drugs te voorkomen. Als jongeren verslaafd raken helpt Brijder Jeugd hen.