Leer Zelf Online

Leer zelf online bedenkt en maakt websites en apps die kwetsbare mensen zelfredzamer maken.

Mens en Tuin

Mens en Tuin is een zorgtuin en een biodynamisch stadslandbouwbedrijf met kwekerij en moestuinwinkel.

Mens en Tuin in het Park

Bij Mens en Tuin in het Park werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van een zorgregisseur en een tuinder.

Mens en Tuin Zorgtuin

Mens en Tuin in Moerwijk is er voor iedereen die behoefte heeft aan een zinvolle dagbesteding in een ontspannen, gestructureerde omgeving.

PiP dagbesteding

PiP dagbesteding is voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking

Stichting de Inzet Zorggroep

De Inzet in Loosduinen biedt activiteiten, woonbegeleiding en beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

All4youth

All4youth ondersteunt jongeren bij het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden.

KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Aangepast sporten

Bewegen is goed voor iedereen, dus ook als u een beperking heeft. Sporten helpt om uw grenzen te verleggen, zowel lichamelijk als mentaal.