AK-Term: verstandelijke beperkingen

Dagbesteding

Dagbesteding Het Karmijn biedt de cliënten mogelijkheden om zich te ontwikkelen, sociale contacten op te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Signtaal

Signtaal biedt zowel groeps- als ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met communicatieve problemen.

ABA Huis Scheveningen

ABA Huis is een dag- en behandelcentrum voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking en/of autisme.