Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie Zuid-Holland.

#Taboe

Met de vertrouwenspersonen van #Taboe kunt u vrijuit praten over gevoelige onderwerpen zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, verborgen vrouwen en achterlating.

Stichting Dialooghuis

Het Dialooghuis in het Regentessekwartier (Segbroek) bevordert gesprekken over sociaal maatschappelijke thema’s, participatie en integratie.

Stichting Eekta

Stichting Eekta is een stedelijke Haagse vrijwilligersorganisatie in Segbroek met een Hindoestaans karakter.

Kleurrijk Segbroek

Kleurrijk Segbroek (voorheen IBS) zet zich in om de dialoog te bevorderen tussen leden van religieuze organisaties binnen het stadsdeel Segbroek.

Stichting Eigen Kracht

Mensen die hun verhaal kwijt willen of even geen uitweg meer zien, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon van Stichting Eigen Kracht in Laak.